บริษัท สวัสดีเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
91 หมู่ 13 ถ.บุรีรัมย์ - สตึก ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.044(612290) แฟกซ์.044(611708)คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา